Tips!

 

•  Kontakta TLB när det blir dags för våruppstarten av din poolanläggning!

 

Läs mer >>

 

   Frågor & Svar - Om Poolskötsel - TLB Pool och Bygg AB

 

 

Våruppstart Vad ska jag tänka på inför höstavstängning?

Inför höstavstängningen ska pooltemperaturen vara under 10 grader. Rengör poolen, kontrollera och eventuellt justera PH-värdet. Chock-klorera poolen dagen innan den stängs av, så att kloret hinner gå ut i poolen ordentligt. Observera att poolen inte ska tömmas helt på vatten. Beroende på typ av material och konstruktion kan vattennivån behöva sänkas något, kontakta TLB för konsultation och mer information.

 

Våruppstart Vad ska jag tänka på inför våruppstart?

Inför våruppstarten ska det finnas vatten så att det når upp in i bräddavloppet, innan poolen startas. När poolen är igång, kontrollera PH-värdet, som ska vara 7,4 och justera om det behövs. Därefter ska poolen chock-kloreras och klorhalten ska vara 1,0. Rengör poolen efter ett dygn.

 

Våruppstart Hur ofta ska PH- och klorvärdet kontrolleras?

Kontrollera värdena med mätare minst en gång i veckan.

 

Våruppstart Vad är rätt PH-värde?

De bästa förhållandena är att PH-värde på 7,4, oavsett årstid och om poolen används eller är avstängd. Värdet kan dock vara mellan 7,2 - 7,6.

 

Våruppstart Vad är rätt klorhalt?

Klorhalten ska vara 1,0.

 

Våruppstart Varför är det viktigt att ha rätt PH-värde?

Om det är fel PH-värde i poolen kan material och utrustning skadas. Det kan även orsaka irritation på hud och i ögonen. Det kan löna sig i längden att boka TLB för kontroller.

 

Våruppstart Varför är det viktigt att ha rätt klorhalt?

Om det är för mycket klor och för dålig rening kan det bildas "klumpar" av bundet klor och stark klorlukt. Vissa personer kan vara känslig för klor och generellt kan vatten med högre klorhalt orsaka irritiation i ögonen. Lägre klorhalt än riktvärdet ger smutsigare vatten.

 

Våruppstart När kan man bada efter en chock-klorering?

Det är bra att vänta ett par dagar innan man badar så att kloret blandar sig ordentligt.

 

 

 Personlig service

• Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss för information.

Kontakta TLB >>

 

Copyright ® 2010 TLB Pool & Bygg AB